DRODZY UCZNIOWIE GIMNAZJALIŚCI I LICEALIŚCI!

  W roku szkolnym 2014/2015 kontynuujemy projekt „Aktywny w szkole – twórczy w życiu”.

Celami projektu są:

a)      w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego zidentyfikowanie własnych zasobów: mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości oraz diagnoza, która pozwoli na zaplanowanie dalszych etapów edukacji lub rozwoju zawodowego ucznia w sposób kompleksowy;

b)     podniesienie kompetencji w ramach ścieżek edukacyjnych z zakresu tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.

Zajęcia odbywające się w ramach projektu są BEZPŁATNE i będą miały charakter warsztatowo – szkoleniowy, wycieczek regionalnych oraz wyjść do teatru

i opery, tak byście sami mogli wyciągać wnioski z przeprowadzonych działań.

Zajęcia rozpoczynamy od października 2015 r. Będą to w ramach:

a) ścieżki edukacyjnej z zakresu tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego: wycieczka do Torunia (kwiecień 2015 r.);

b) ścieżki edukacyjnej z zakresu rozwoju kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej: wizyta w operze (styczeń – kwiecień 2015 r.);

c)     doradztwa edukacyjno – zawodowego: I etap – warsztaty w 3 grupach (maks.12 os.) – 6 godzin na grupę i II etap – doradztwo indywidualne – 2 godz. / os. (godzina warsztatowo – szkoleniowa trwa 60 minut) oraz przeprowadzenie interaktywnego testu LSA online (uczniowie klas II gimnazjum i klas I i II liceum).

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczniowie gimnazjum i liceum, którzy pragną dokonać diagnozy swoich potrzeb

i możliwości, aby łatwiej zaplanować swoją dalszą drogę edukacyjno – zawodową oraz ci, którzy chcą poznać nasz region i aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym Bydgoszczy.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

Czekać na zajęcia informacyjne z wychowawcą lub skontaktować się z pedagogiem / doradcą zawodowym – mgr Dominiką Fąs – Gorzycką.

Dodatkowych informacji udziela również koordynator projektu mgr Jarosław Szczepaniak (s. 38 – pokój wicedyrektora).

Nie zastanawiaj się zbyt długo, tu chodzi o Twoją przyszłość i Twój rozwój! Na chętnych czekamy do piątku 20 września 2014 rKryteria naboru znajdziesz w regulaminie umieszczonym w gablocie na I piętrze (obok pokoju nauczycielskiego) oraz na szkolnej stronie internetowej.

Doradztwo zawodowe

Wycieczka po Kujawach