Już tradycją naszej szkoły stało się coroczne przyznawanie tytułów "Nauczyciel na szóstkę" naszym kochanym pedagogom. W tym roku podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej po raz trzeci nagrodziliśmy nauczycieli w następujących kategoriach:

Nauczyciel Złote Serce - Pani Dominika Fąs-Gorzycka
Nauczyciel Gorący Uśmiech - Pani Agnieszka Gordon
Nauczyciel Strażnik Czasu - Pan Tomasz Młyński
Nauczyciel Tropiciel - Pani Agnieszka Gordon
Nauczyciel Strażnik Zadań Domowych - Pani Małgorzata Wedel
Nauczyciel Dowcipniś - Pan Tomasz Młyński
Nauczyciel Magiel - Pani Karolina Milewska
Nauczyciel Strażnik Ciszy - Pani Katarzyna Sosnowska
Stylowy Nauczyciel - Małgorzata Lewandowska
Złoty Wykładowca - Pani Anita Mazurek

Nagrody w kategorii "Dyrektor na szóstkę" przyznaliśmy Panu Dyrektorowi Piotrowi Żłobinskiemu, Pani Dyrektor Ewie Wierzbowskiej i Panu Dyrektorowi Jarosławowi Szczepaniakowi.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły złożyliśmy serdeczne podziękowania oraz najlepsze życzenia z okazji ich święta.

Organizatorami plebiscytu był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami Panią Renatą Kaczmarek i Panią Magdaleną Tokarczyk.