Bezpłatne warsztaty pt.:
Dzień języków obcych dla przedszkolaków (język warsztatów: francuski) - (szczegółowe informacje)
Dzień języków obcych dla przedszkolaków (języki warsztatów: niemiecki) - (szczegółowe informacje)

Warsztaty językowe z cyklu „Everyday English” - uczniowie klas VI-VII SP (język warsztatów: angielski) - (szczegółowe informacje)
Warsztaty: Język obcy w biznesie (język warsztatów: angielski) - (szczegółowe informacje)

Warsztaty są realizowane przez Zespół Szkół  nr 4 (IX Liceum Ogólnokształcące) w ramach "Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020".

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Zespołu Szkół nr 7.