HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

13.09.2018 /CZWARTEK/ - ZEBRANIA (KL.1-4 SP i LO – 16.30; kl.5-8 i G– 17.30)

KL. VIII, IIIG, III LO – PRZYPOMNIENIE  INFORMACJI O EGZAMINACH ZEWNĘTRZNYCH.

14.11.2018 /ŚRODA/ - 16.30 - DRZWI OTWARTE;

KL.3 LO - INFORMUJEMY O PRZEWIDYWANYCH  OCENACH NIEDOSTATECZNYCH I FREKWENCJI UCZNIÓW

06.12.2018 / CZWARTEK/ - 16.30 - DRZWI OTWARTE;

SP, G - INFORMUJEMY O PRZEWIDYWANYCH OCENACH NIEDOSTATECZNYCH I FREKWENCJI UCZNIÓW

KL.III LO – 17.00 ZEBRANIE WYWIADOWCZE

10.01.2019 /CZWARTEK/ - SP, G - ZEBRANIA WYWIADOWCZE (KL.1-4 SP i LO 17.30; kl.5-8 i G – 16.30)

17.00 – DRZWI OTWARTE DLA RODZICÓW /WSZYSCY  NAUCZYCIELE/

21.03.2019 /CZWARTEK/ – GODZ. 16.30 - DRZWI OTWARTE        

GODZ. 17.00 KL.III LO – ZEBRANIE Z RODZICAMI - INFORMUJEMY O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH (PRZEDMIOTY, ZACHOWANIE) I FREKWENCJI UCZNIÓW

16.05.2019 /CZWARTEK/ – ZEBRANIA - SP, G - INFORMUJEMY O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH

(PRZEDMIOTY, ZACHOWANIE) I FREKWENCJI UCZNIÓW (KL.1-4 SP – 16.30; kl.5-8 i G – 17.30).

KL.VII – INFORMACJA O EGZAMINACH  ZEWNĘTRZNYCH / M.IN. O DOSTOSOWANIU WARUNKÓW EGZAMINACYJNYCH DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW Z  DYSFUNKCJAMI.

17.00 – DRZWI OTWARTE DLA RODZICÓW /WSZYSCY NAUCZYCIELE/