HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMIW ROKU SZKOLNYM 2017/2018

14.09.2017 /CZWARTEK/ - ZEBRANIA (KL.0-3 SP i LO – 16.30; kl.4-7 i G– 17.30)

 KL. III LO – PRZYPOMNIENIE  INFORMACJI O    EGZAMINACH ZEWNĘTRZNYCH.

13.11.2017 /PONIEDZIAŁEK/ - 16.30 - DRZWI OTWARTE;

KL.3 LO - INFORMUJEMY O PRZEWIDYWANYCH  OCENACH NIEDOSTATECZNYCH I FREKWENCJI UCZNIÓW

14.12.2017 / CZWARTEK/ - 16.30 - DRZWI OTWARTESP, G, 2LO - INFORMUJEMY O PRZEWIDYWANYCH OCENACH NIEDOSTATECZNYCH I FREKWENCJI UCZNIÓW

Styczeń 2018 - ZEBRANIE WYWIADOWCZE KL.3LO

17.01.2018 /ŚRODA/ - SP, G, 2LO - ZEBRANIA WYWIADOWCZE (KL.0-3 SP i LO – 17.30; kl.4-7 i G – 16.30)

20.03.2018 /WTOREK/ – GODZ. 16.30 - DRZWI OTWARTE        

GODZ. 17.00 KL.III LO – ZEBRANIA Z RODZICAMI - INFORMUJEMY O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH (PRZEDMIOTY, ZACHOWANIE) I FREKWENCJI UCZNIÓW

17.05.2018 /CZWARTEK/ – ZEBRANIA - SP, G, 2 LO

INFORMUJEMY O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH (PRZEDMIOTY, ZACHOWANIE) I FREKWENCJI UCZNIÓW (KL.0-3 SP i LO – 16.30; kl.4-7 i G – 17.30).

KL.IIG, II LO – INFORMACJA O EGZAMINACH  ZEWNĘTRZNYCH / M.IN. O DOSTOSOWANIU WARUNKÓW EGZAMINACYJNYCH DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW Z  DYSFUNKCJAMI.